Beautiful Landscape

ABOUT US

" The roots of education are bitter, but the fruit is sweet."

 

Aristotle

About City Growers / เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือสิ่งสำคัญ และเป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่ขับดันโลกของเราไปด้วยสิ่งใหม่ ๆ มากมาย open-me.io เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ และแชร์การเรียนรู้ ทางด้านเทคโนโลยี่ iOT, การเกษตร โดยมีจุดมุ่งหวังในการนำสองสิ่งมาใช้ร่วม กันให้เกิดประโยชน์ 

ผู้เฒ่าไผ่เขียว